Річний звіт

про діяльність Вільшанецької ЗОШ І-ІІ ступенів

за 2016-2017 навчальний рік

 

Протягом 2016-2017 навчального року педколектив працював над реалізацією основних положень Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про позашкільну освіту», державної та національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), закону України «Про засади державної мовної політики в Україні», Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті, ст.53 Конституції України, постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти та інших нормативних документів щодо розвитку освітньої галузі.

Навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році в школі був організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Вільшанецька загальноосвітня школа І-II ступенів – навчальний заклад є комунальною власністю Білогірської районної ради Хмельницької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1960 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,2 га: з них 0,5 га ріллі, 0,3 багаторічних насаджень (сад) і 0,4 під забудовою.  У 2016-2017 навчальному році працювало 12 педагогічних працівників, 1 сумісник та 6 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 36 учнів, середня наповнюваність класів становить 3 учні. У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Наявність комп’ютерного класу та підключення до мережі Інтернет надало можливість використовувати комп'ютерні технології в навчальному процесі. В школі є сертифіковані комп'ютерні програми, які вчителі використовують в навчальному процесі.

Якісний склад педагогічних працівників слідуючий: 8 педагогів мають вищу освіту, 4 - середню спеціальну; з них: 5 вчителів мають І кваліфікаційну категорію, 2 вчитель - ІІ кваліфікаційну категорію, 1 вчитель спеціаліст.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 15 год. В школі працює психолог.

2. Методична робота.

 Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична роботау школі спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня, на особливості використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі школи як умови створення освітнього середовища учня.

У школі діє певна система методичної роботи. Педколектив працює над проблемою «Формування навичок здорового способу життя в процесі навчання та виховання учнів». До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають
І кваліфікаційну категорію. В школі існує методичне об’єднання вчителів початкових класів.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп (з інформатики). Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на належному рівні.

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь, практичних навичок учнів із навчальних предметів, формування компетентностей, який дає можливість отримати об’єктивну інформацію про стан викладання та рівень знань, умінь , практичних навичок учнів з предмета, спрямованих на основі цих досліджень заходи з підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну організаційно-методичну допомогу вчителям-предметникам із метою поліпшення стану навчання предмета.

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016-2017 навчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року у школі налічувалось 36 учнів, до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 6 учнів. Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 2 учнів, конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» - 4 учнів, з української мови та літератури «Соняшник» - 10 учнів, природничих конкурсах «Колосок» - 9 учнів, «Геліантус» - 8 учнів. За підсумками навчального року учні школи показали достатній рівень досягнень. З 30 учнів 2-9 класів: достатній рівень - 9 учнів, середній рівень – 24, початковий рівень - 3. Для двох учнів школи Терещука Олександра учня 3 класу, Колісецького Миколи - учня 6 класу, було організовано індивідуальне навчання згідно положення.  

4. Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.
• Морально-етичне виховання.
• Сімейне виховання.
• Художньо-естетичне виховання.
• Громадянсько-патріотичне виховання.
• Трудове виховання.
• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
• Екологічне виховання.

Результативність виховної роботи:

-активізація роботи учнівського самоврядування;

- використання активних форм роботи з учнями (вікторини, конкурси, екскурсії, волонтерська діяльність, презентації, ігри)

- індивідуальна робота класних керівників;

- співпраця класних керівників з батьками учнів та вихованців закладу;

- якість виховних заходів, участь у житті школи.
Районні виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та відмінні результати:
• День Перемоги.
• Заходи пам’яті жертв Голодомору.
• Численні конкурси малюнків.
• Районний огляд художньої самодіяльності.
• Новорічні свята.

Протягом року плідно працював гурток «Технічного моделювання із паперу» під керівництвом вчителя трудового навчання. Найактивнішим учасником гуртка став учень 6 класу Колісецький Микола, роботи якого були представленні на різноманітних конкурсах.

Протягом року учні школи активно брали участь у спортивних змаганнях та виховних заходах школи та району. Футбольна команда нашої школи зайняла перше місце по міні футболу серед загальноосвітніх шкіл району, а також перше місце у товариському змаганні з футболу присвяченому Дню Українського Козацтва.

5. Правовиховна робота.
У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:
-
тематичні загальношкільні лінійки та класні години,
-
лекції, бесіди на правову тематику.
-
анкетування.
-
зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
-
уроки правознавства.
-
індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.
-
батьківські лекторії.
-
відвідування проблемних сімей вдома.

Класними керівниками школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику. Та все ж за звітній період траплялись випадки агресивної поведінки, пропуски занять без поважних причин.

6. Соціальний захист дітей.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування - 1
• інваліді в- 0
• чорнобильців - 0
• з неповних сімей -2
• багатодітних – 18

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав, подарунки до нового навчального року. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 5,00 грн.

7. Профорієнтаційна робота.

Школою проводиться певна робота з профорієнтації та працевлаштування неповнолітніх. Ведеться облік довідок щодо навчання випускників. Випускники нашої школи беруть активну участь у щорічному районному «Ярмарку професій».

8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень. Однією з традиційних з форм батьківські збори та індивідуальні бесіди.

9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилось медичне обстеження дітей, проводились необхідні медичні щеплення (з дозволу батьків). Щорічно на базі Білогірської районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-9 класів відбувається згідно графіку на 2-3перервах у їдальні школи.

Троє учнів нашої школи були оздоровленні в літньому оздоровчому таборі м. Білогородки.

Традиційними у школі є такі оздоровчі заходи: День здоров'я, шкільна спартакіади, організовуються бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівника школи. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Кожного понеділка школу відвідує медичний працівник, який здійснює контроль за станом здоров’я дітей.

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводиться постійна профілактична акція «Увага- діти на дорозі!» Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

11. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1960 році. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати.

Батьки закупили за власні кошти необхідні матеріали та допомогли зробити косметичний ремонт, щоб підготувати школу до нового навчального року.

12. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами. Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективи. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.